top of page

Sinds 2015 werken wij met vroegschoolse en voorschoolse educatie (VVE), waarvoor wij beiden een cursus hebben gevolgd, en regelmatig een bijscholing bijwonen.

Wij werken met Piramide, het kind volgsysteem van CITO.

Dit wordt ook op veel basisscholen en in het vervolgonderwijs gebruikt.

Daarvoor hebben wij voldoende speelgoed, boekjes en puzzels, afgestemd op elke leeftijd.

Wij werken niet op een schoolse manier en zo min mogelijk met periodieke thema’s, maar proberen zoveel mogelijk de VVE te integreren in ons dagelijks functioneren.

bottom of page