top of page

Wij werken met een eigen pedagogisch beleidsplan.

Dit kunt u per mail opvragen of de link aanklikken hieronder of in het hoofdstuk "links".

Mocht u bij ons in de opvang komen, krijgt u het ook op papier mee tijdens het tekenen van het contract.

Wij zijn een kleinschalige opvang, met veel oog voor het individuele kind, en alle aandacht die hierbij hoort.

Het kind staat bij ons centraal.

Wij willen de kinderen een optimale verzorging en begeleiding geven.

Voor elk kind kan dat iets anders betekenen.

Daarom zal er (binnen de grenzen die de groep nu eenmaal heeft) per kind bekeken worden wat het nodig heeft.

Door in een groep te spelen, leren kinderen al vroeg heel belangrijke dingen zoals samen spelen, delen en wachten.

Een kind is van nature nieuwsgierig en het is evolutionair bepaald dat een kind zich gaat ontwikkelen als het zich veilig voelt.

Het kind heeft het recht zich te ontplooien en te ontwikkelen, zowel geestelijk als lichamelijk.

Dat betekent voor ons dat de kinderen de mogelijkheid krijgen zichzelf te ontdekken, anderen te ontdekken en de wereld te ontdekken.

Dit kan in de vorm van spel, met multimedia, alleen of met elkaar, maar ook bijvoorbeeld leren klimmen en ontdekken van de eigen (nog on)mogelijkheden in de speeltuin.

Een kind wat aan het ontdekken is zal dit doen met vallen en opstaan, wij begeleiden het kind, maar staan wel toe dat het af en toe zal vallen.

We helpen ze liever weer opstaan, dan dat we willen voorkomen dat ze vallen.

Dit zorgt ervoor dat een kind later kan omgaan met gevaren en maakt het weerbaar.

Troosten, uitleg geven en zien hoe het anders kan is voor ons inmiddels een tweede natuur geworden.

Wij halen het kind uit zijn comfortzone om te leren, en zorgen ervoor dat het niet (te lang) in de stresszone terecht komt.

We werken volgens de theorie van mevrouw Riksen-Walraven.

In het pedagogisch werkplan wordt het model comfortzone, stretchzone en stresszone uitgelegd.

Ook de interactie met andere kinderen wordt bij ons op afstand begeleid, zonder direct in te grijpen als er iets mis gaat of dreigt te gaan.

Kinderen zijn namelijk heel creatief in het oplossen van hun eigen (onderlinge) problemen en/of conflicten.

Een belangrijk punt is het zelfredzaam worden van een kind.

We leren de kinderen bijvoorbeeld zelfstandig hun jas, sokken en schoenen aandoen als ze daar aan toe zijn, en helpen ze mee zindelijk maken.

De kinderen leren hier sociaal gedrag, delen, spreken met twee woorden, alsjeblieft en dank je wel zeggen, en op hun beurt wachten.

Op deze manier leren wij ze normen en waarden.

Wij waarborgen de emotionele veiligheid van het kind door aan te sluiten bij de basisbehoeften van een kind.

Dit betekent dat wij naar het kind kijken en luisteren, en daarbij inspelen op de behoeften van een kind.

bottom of page